menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
školské poradenské pracoviště
ze života školy
pro rodiče
projekty
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Podpora vzdělávání
na vesnické ZŠ

Evropský sociální fond

školní poradenské pracoviště

Evropský sociální fond

projekt Pojďme se dotknout ICT

Evropský sociální fond

úvodní stránka

Redakce - červen 2016

Zvonek - léto 2016
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Víkendovka
17. - 19. června jsme nocovali ve škole. Víkendovku jsme zahájili v pátek výletem do Centra prevence v Brně, kde jsme vyzkoušeli své schopnosti domluvit se a splnit společně nějaký úkol, např. prolézt pavučinou nebo vyrovnat houpačku.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Centrum prevence
V pátek 17. 6. jsme jeli do Centra prevence v Brně.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Dětský den
Den dětí jsme oslavili aktivitami, které nám připomněly, že k prostředí, v němž žijeme, bychom se měli chovat ohleduplně a že každý může nějak přispět k jeho ochraně.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Den dětí
Ve středu 1. června proběhl v mateřské škole Den dětí.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Soutěž mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 odpoledne jsme se všichni členové zdravotního kroužku sešli ve škole, kde nás čekala poslední příprava na soutěž, hry a nocování.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Týden Karla IV.
Významnému výročí roku 2016 jsme se věnovali v týdnu od 30. května. Vyučující připravili řadu činností, v nichž žákům přiblížili nejen postavu českého a německého krále a římského císaře, ale i dobu, v níž žil, a odkaz, který po sobě zanechal.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

McDonald´s Cup
Již devatenáct let si mladí fotbalisti a fotbalistky nedokážou představit školní rok bez fotbalového turnaje McDonald´s Cup.
                                                                        pokračování...


-----------------------------------------------------------------------

Seznam alergenů
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------